Valet Free HTML5 Template

Home | ESSENS 5th Anniversary | Top 10 | Fotografije | Smilebox | Iskustva | Video

2016 godina je prva godina TOP 10 ESSENS WORLD.
Najuspješnije vođe 2016. godine s međunarodne točke gledišta su:

1. Jana Holubová

2. Mario Fantini

3. Giuliana Muratori & Roberto Pirotti

4. Dani Huber

5. Dagmar Veselá & Imrich Sloboda

6. Kateřina Krutilová

7. Walter Pollesel

8. Alsina Machnich & Fabio Romantini

9. Alberta Dori

10. Carlo Cavassori


Jana Holubová
Mario Fantini
Giuliana Muratori
Roberto Pirotti
Dani Huber
Dagmar Veselá
Imrich Sloboda
Kateřina Krutilová
Walter Pollesel
Alsina Machnich
Fabio Romantini
Alberta Dori
Carlo Cavassori
Viliam Lalinský
Libor Prus
Michal Kovář